AG KIYMETLİ HAKKINDA

AG Kıymetli Madenler A.Ş.’nin metallerden veya ikinci pazarlardan metalleri sağlamaktan bunları sa-
nayi uygulamaları ve yatırım için ince metal halinde sunmaya kadar uzanan bir etkinlik saha-
sı vardır. AG Kıymetli Madenler A.Ş., muhtelif sanayi kollarına men- sup çeşitli müşteri-
lere doğrudan hizmet sağlamak gibi saf ticari etkinliklerin öte- sinde de hizmet sun-
maktadır.

  • Kıymetli metallerin ulusal ve uluslararası ticareti
  • Kıymetli metal işletimi ve kıymetli metal likiditesinin korunması
  • Kıymetli metal stok ve hisselerinin finanse edilmesi
  • Dünya çapında kıymetli metal taşıma ve teslimatı

AG KIYMETLİ HİZMETLER